Service aanvraag | Anyway Doors

Service aanvraag

Alle interventies op ANYWAY doors producten tijdens de eerste 24 maanden na montage zijn gratis, behoudens beschadiging door oneigenlijk gebruik.

Van zodra onze producten langer dan 24 maanden geleverd en geplaatst zijn, zal er een forfaitaire voorrijkost worden aangerekend, in functie van de locatie van de gemonteerde producten. Deze transport & interventiekost staat los van de interventieduur en/of de aard van de klacht of service. (Vlaanderen €35,00 / Wallonië €45,00 / Nederland €55,00 / Luxemburg €65,00)

Om uw serviceaanvraag correct en adequaat te kunnen plannen en uitvoeren, is het belangrijk om de juiste deurlocatie (bijv. hal-wc) en een duidelijke probleemomschrijving te bezorgen (bijv. “deur maakt geluid” constant/sporadisch/… bij openen, afstelling deur, draairichting wijzigen,…)! Zo kunnen wij de nodige voorbereidingen treffen en eventuele extra assistentie en/of onderdelen voorzien. Deze informatie is voor beide partijen van belang om bijkomende interventies en kosten te vermijden. 

Wij doen onze uiterste best om u binnen de 15 werkdagen te contacteren en een interventiedatum voor te stellen. Voor en na vakantieperiodes en/of beurzen kan deze termijn oplopen.

 

Facturatieadres
Werfadres