1. Inleiding

Om u beter van dienst te zijn, hebben we je enkele gegevens gevraagd of verzamelen we deze via onze website www.anywaydoors.be

Er wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van je privacy en van je persoonsgegevens. Indoor Collection nv “ANYWAY doors”, gevestigd te Nijverheidsweg 32, 2240 Massenhoven, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op alle websites van het merk ANYWAY doors is dit privacy beleid van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stem je in met dit privacy beleid. Indien je niet zou instemmen met dit privacy beleid mag je derhalve geen gebruik maken van deze website.

2. Contactgegevens:

Indoor Collection nv (Commerciële merknaam ANYWAY doors)

Nijverheidsweg 32
2240 Massenhoven

België

T: 03/475.15.15

E: info@anyway.be
BTW: BE 0450 099 497

Sabrina Roofthooft is de functionaris gegevensbescherming van Indoor Collection nv / ANYWAY doors. Zij is rechtstreeks te bereiken via sabrina@anyway.be

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Indoor Collection nv verzamelt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omdat je onze websites bezoekt, omdat je klant bent of omdat je deze gegevens zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een opgaveformulier op deze website aan te vullen, in correspondentie of telefonisch:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag
 • Contactgegevens aangereikt via een app of internetbrowser

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sabrina@anyway.be , dan verwijderen wij op uw verzoek deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Indoor Collection nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

In het algemeen om je beter van dienst te zijn en om te voldoen aan je wensen. In het bijzonder om:

 • je te bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je online offerte aanvraag correct te kunnen verwerken en opmaken
 • je offerte aanvraag te bezorgen aan een lokale partner voor optimale opvolging
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • goederen en diensten bij je uit te voeren en/of af te leveren
 • jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Dit alles heeft enkel als doel je op de hoogte te houden van relevante informatie, veelal via geautomatiseerde besluitvorming. Indoor Collection nv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen betreffende zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ANYWAYdoors) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indoor Collection nv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken volstaat een mailtje naar uw commercieel aanspreekpunt of info@anyway.be waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

6. Bescherming van jouw privacy.

Indoor Collection nv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@anyway.be.

Indoor Collection nv deelt geen persoonsgegevens met derden (met uitzondering van onze geautoriseerde lokale ANYWAY doors partners). Indien we persoonlijke gegevens ontvangen via derden bijv. via sociale media (Facebook, Google, Instagram, Twitter, Pinterest, ...) verschaffen we hen geen rechten om deze gegevens te gebruiken.

Er kunnen externe links op onze websites voorkomen. We kunnen niet instaan voor de inhoud van deze door hyperlinks verbonden websites en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bescherming van je privacy en jouw gegevens van zodra je niet meer op onze website bent. De door u gegeven informatie op andere websites valt niet onder onze bescherming of verantwoordelijkheid

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Indoor Collection nv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Indoor Collection nv gebruikt cookies omwille van een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven zoals bijv. Google Analytics, Facebook of Pinterest die je websitebezoek meten en volgen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Indoor Collection nv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sabrina@anyway.be . Gebruik daartoe het bij ons geregistreerde e-mailadres en klantcode of toon aan dat dit verzoek wel degelijk van jou komt zodat uw persoonsgegevens niet ten onrechte verwijderd worden. We reageren zo snel mogelijk, maar steeds binnen de vier weken, op jouw verzoek.

Contacteer ons ook direct wanneer u opmerkingen, vragen hebt of inbreuken vaststelt. We doen onmiddellijk het nodige. Bijkomende informatie of meldingen kan je ook vinden bij https://www.privacycommission.be/nl.

9. Wijzigingen in ons privacy beleid.

Dit privacy beleid kan ten allen tijde aangepast worden of een update krijgen. Gelieve deze regelmatig door te nemen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

voorgevel anyway doors wit

Anyway Doors — innovatieve binnendeuren sinds 1995

Als u vragen heeft hopen we deze reeds beantwoord te hebben bij onze veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat kunt u persoonlijk contact met ons opnemen.

crossmenu